Open Monumentendag
Broeltoren Zuid
12.9.2021 
From 10:00 to 18:00
fietsroutes - bike routes
De Eilanden van
Zuid-West-Vlaanderen


Ontdek meer dan 500 locaties in de regio!

Een cultureel landschap.

De waterburchten van Zuid-West-Vlaanderen zijn lokale nederzettingen omgeven door een gracht die verborgen liggen in de stedelijke omgeving. In de late middeleeuwen waren er meer dan 500. Ze vormden een netwerk langs de stroomgebieden, dat zich uitstrekte over de hele regio, van de stedelijke centra tot het platteland.

Vandaagzijn veel van deze ruimtes omgevormd tot sociale katalysatoren met diversefuncties: educatief, recreatief, cultureel, ecologisch ... Sommige van deze waterburchten hebben nog volle grachten, andere zijn deels bewaard en vele zijn helemaal verdwenen.

Van bovenaf zien deze waterburchten eruit als eilanden. Wat kan hun verhaal ons leren? Hoe kunnen ze ons helpen onze visie op het stadsleven te heroriënteren en ons naar een duurzame toekomst leiden?

The Eilands of
Southwest Flanders


Explore more than 500 sites in the region!

A cultural landscape.

The moated homesteads of Southwest Flanders are vernacular settlements that are surrounded by water, hidden within the urban sprawl of the city. In late medieval times there were more than 500 of them which constituted a network stretching from the urban centers to the countryside across the whole region, following the course of water.

Nowadays, a lot of these spaces have evolved into social catalysts with different vocations: educational, recreational, cultural, environmental... Some of these moated homesteads still have intact moats, others are incomplete, and many have altogether disappeared.

From above, these sites look like islands, or in Dutch: “eilanden”… What can their story teach us? How can they help us reorient our vision of urban life and project us into a sustainable future?


7 fietsroutes,
11 locaties open voor het publiek,
en meer dan 500 om doorheen te fietsen!


7 bike routes,
11 locations open to the public,
and more than 500 to bike through!


Drone images by Guillaume Demeyere


Fiets van eiland naar eiland!
Bike from Eiland to Eiland!


Eilanden open voor publiek:
Eilands open to the public:


Tentoonstelling in ons Territorial Lab! Exhibition in our Territorial Lab!

Bezoek onze tentoonstelling over verleden, heden en toekomst van deze inspirerende Eiland(s) en het cultuurlandschap dat ze vormen.

Come visit our exhibition on the past, present and future of these inspiring Eilands and the cultural landscape that they constitute.

Voor meer informatie,
bekijk een deel van ons werk!

For More Information,
check out some of our work!
 

Download Atlas
Download Foldable map
Download Kortrijk Historical maps

More links:

To learn more about the history of the eilands: click here
More information on Kortrijk’s Eilands: click here
The regional program can be found here: click here
Experience OMD  in about 180 municipalities in Flanders: click here
For the official Open Monumentendag event: click here
   

In collaboration with:  
   
The territorial-lab initiative is supported by the KI:SS project coordinated by the intercommunale Leiedal. Investigating the potentials of city centers as catalysts for economical challenges, it aims to stimulate entrepreuneurship and innovation to prepare future changes. The methodology implies to make meet local entrepreneurs expertise in experience with professional knowledge through future-oriented thinking, digitization and disruptive thinking with a necessary attention for long-term solutions. This communication reflects the views only of the authWith or, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Powered by:Created by:


With the participation of: